Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Rehabilitació del centre de La Garriga. La Garriga, Barcelona.

L'objecte d'aquesta proposta és prioritzar la peatonalització del centre amb un trànsit de vehicles restringit.
Tot el sistema de carrers a reformar es pensa com una calçada contínua on s'obren petites places amb vegetació i mobiliari urbà que acull al vianant.
Es proposen lluminàries penjades en les façanes que incorporen vegetació, com un passeig de flors permanent en rememoració del "corpus".
El sistema d'equipaments existent es fusiona amb l'espai públic proposat, amb la condició de generar espais singulars i donar a la ciutat qualitat paisatgística.
Any: 2.009
Situació: La Garriga. Barcelona
Client: Ajuntament de la Garriga