Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Estudi Previ per el Boulevard "Elogii and Hristo Georgiev". Sofía, Bulgaria.

El projecte proposa la relació entre la superfície i l'espai soterrani. La proposta per tant, no solament defineix un projecte soterrani per aprofitar aquest nivell amb l'objectiu de realitzar un aparcament, sinó que també determina un nou lloc relacionat a l'espai públic del Bulevard.
D'altra banda, es proposen uns eixos verticals que connecten el nivell soterrani amb la superfície de la nova urbanització, amb l'objectiu d'establir la relació entre ambdós nivells. Es plantegen uns jardins y volums que il·luminen la zona subterrània.
En la planta -1 es proposa una zona comercial en l'àrea central. Aquesta zona s'estructura a través de diferents volums que contenen el programa i un espai continu amb àrees d'estar i jardins amb vegetació que creix cap a la superfície.
En la planta -2 es proposa una zona d'aparcament on els volums d'escaleres connecten directament amb el rest de los nivells.
Situació: Sofia, Bulgaria
Any: 2012