Jordi Marcè
cronologia

Jardí Botànic a Calonge. Girona

La proposta tracta del disseny d'un jardí botànic i les seves respectives instal·lacions dins del municipi de Calonge, Girona.
A la primera zona es situa un jardí didàctic amb espais generat especialment per a l'aprenentatge de la flora mediterrània i el cultiu comunitari d'horts.
Es pensa igualment en un espai multi ús que albergarà activitats i esdeveniments locals relacionats amb aquesta temàtica.
A la segona zona es situa el "jardí ornamental" compost per quatre àrees que mostren la vegetació en tota la seva magnitud.
Junts i units mitjançant una rambla per als vianants que convida a passejar, fan d'aquestes instal·lacions un nou pulmó verd per a la ciutat.
Any: 2011
Situació: Calonge. Girona
Superfície: 2,7Ha.