Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Avantprojecte per l' Urbanització de la

Criteris de projecte:
- Potenciar l'eix, vegetació alta al perímetre, baixa al centre
- Crear espai per estar al centre del l'eix, zona verda, enllumenat, bancs.
- Identificar les diferents activitats, amb colors (vegetació i pavimentació)
La avinguda dels Jocs es l'eix principal d'accés i de composició de l'anella, espai amb caràcter representatiu.
Per emfatitzar aquest caràcter, es proposa arbrat de dos tipus: una fila continua, amb ritme constant, d'arbres alts columnars (de copa allargada), al llarg de l'avinguda, i una plantació diferenciada per trams, amb espècies vegetals de menor alçada, marcant les zones de l'anella, al llarg del passeig, amb els seus colors i textures diferents. La plantació d'arbres orientarà les visuals i haurà de permetre la posterior implantació de l'aparcament de superfície.
La proposta es desenvolupa en conjunt amb els despatxos SET enginyeria, Aquambiente i Factors de Paisatge.
Situació: Tarragona, Espanya
Any: 2015