Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Avantprojecte per l' Urbanització de la "Anella Mediterrània" dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017. 5ta. Àrea d'Intervenció: Eix Secondari - accés a l' àrea del PP10

El segon eix estructurant de l'anella dona accés des del nord, i durant els Jocs comunica amb el pàrquing i la tribuna de l'estadi. El que durant els jocs era una avinguda d'accés cap a la tribuna, després es llegeix més com un passeig perimetral continu . Es preveu crear un punt de descans o trobada (placeta) amb tractament d'espai singular a la convergència dels tres camins.
Al llarg de l'eix es proposa plantar de manera aïllada arboços i oliveres, coincidint amb alguna de les franges de vegetació baixa que fragmenten i estructuren la pavimentació.
La proposta es desenvolupa en conjunt amb els despatxos SET enginyeria, Aquambiente i Factors de Paisatge.
Situació: Tarragona, Espanya
Any: 2015