Jordi Marcè
cronologia

Projecte D’Urbanització de la UA Cabeca, Encamp, Andorra

El projecte de urbanització de la UA Cabeca es desglossa en dues fases (1a i 2a), donada la seva envergadura.
La primera fase correspon a la urbanització de la vialitat principal des del túnel de Dos Valires fins a la connexió de la vialitat amb la carretera C.G.2 a l’altura del futur túnel de la solana d’Encamp.
Aquesta primera fase correspon la major part del sostre de la unitat, i permet la connexió correcta amb les vialitats existents i les connexions necessàries per la portada de les instal·lacions necessàries de l’àmbit.
la segona fase correspon a la urbanització del vial secondari.
El projecte desenvolupa en detall els moviments de terres i enderrocs, la vialitat, pavimentació i mobiliari urbà, circulació, senyalètica, totes les xarxes de serveis urbans, les zones verdes i el tractament paisatgístic del torrent existent i la canalització dels altres torrents existents.
Situació: Encamp, Andorra
Superficie àmbit: 17,4 ha.
Año: 2020