Jordi Marcè
cronologia

Urbanització. Àrea Residencial Estratègica Riera Can Solé.

El Sector està situat al Nord del municipi de Sant Boi de Llobregat i al Sud del municipi de Santa Coloma de Cervelló, amb un àmbit d'actuació de l'ARE de 12Ha.

La proposta consisteix en la urbanització d'aquest sector, on actualment una part es destina a aparcament públic, atenent a les necessitats d'habitatges i prestant una especial atenció a la zona verda delimitada en el parc fluvial.

Es realitza un estudi d'inudabilitat, i es defineix la planificació de les obres, atenent al sistema viari proposat en el pla parcial corresponent, les xarxes de serveis, el mobiliari urbá i els enjardinaments i espais lliures.
Any: 2009
Situació: Sant Boi de Llobregat
Promotor: INCASOL
Area: 12Ha.
Superficie const: 31.000m2