Jordi Marcè
cronologia

Urbanització. Rambla Fanals, Castell-Platja d'Aro, Girona.

El projecte intenta completar el creixement de la ciutat, amb un tipus d'ordenació espaiosa i oberta, respectant les condicions paisatgístiques del lloc, amb l'estructura i ubicació dels sistemes, l'ordenació de l'edificació i la conservació del paràmetres de vialitat i equipament marcats en la Modificació Puntual del Pla General.

S'estableix un vial amb amples voreres i arbrat que travessa el sector de sud a nord, garantint al mateix temps la continuïtat rodada i de vianants. També es limita la composició d'alçada de Planta Baixa +2 plantes pis en el Pla.
Situació: Sector 5PP. Rambla Fanals, Castell-Platja d'Aro. Girona.
Client: Luque Estructures SL
Superfície àmbit: 7.9 Ha.
Sostre màxim: 16.815m2
Any: 2007