Jordi Marcè
cronologia

Urbanització sector Mas Nou. Castell-Platja d'Aro, Girona.

L'àmbit d'actuació queda delimitat per perímetre de les unitats d'actuació UA G1 Mas Nou i UA G2 Mas Semí, que va delimitar el pla general d'ordenació urbana del municipi, amb una superfície global de 265,08 hectàrees.
L'encàrrec consisteix en l'elaboració del projecte d'obres o d'urbanització de la muntanya del Mas Nou.
S'ha fet un anàlisi exhaustiu de la urbanització, amés d'una valoració i proposta de renovació dels vials, voreres, instal·;lacions, zones verdes...
El projecte té especial cura en el tractament de tots els espais verds, per aconseguir la millor integració de la urbanització en un espai natural que l'envolta.
Client: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Situació: Urbanització Mas Nou, Castell-Platja d'Aro, Girona
Superfície àmbit: 265 Ha
Pressupost: 50.476.339,69 (E)