Jordi Marcè
cronologia

Urbanització sector Guadix Golf. Granada.

Es pretén urbanitzar la zona anomenada "Paraje de la Veguilla" generant una urbanització amb un marcat concepte residencial.
Es defineix el traçat i caracterísitiques de la xarxa de comunicacions pròpies del sector i dels enllaços amb el sistema general de comunicacions previst al Pla General.
Dotacions de serveis i instal·;lacions del conjunt i connexions amb els existents al municipi.
Gran zona verda perimetral, coincidint amb els límits amb sòl rural.
Any: 2.007
Situació: Guadix (Granada)
Client/Promotor: Guadix Golf. S.L.
Superfície: 123,00 Ha