Jordi Marcè
cronologia

Projecte d'Urbanització PAU 56 - Les Cadiretes. Calonge-Sant Antoni. Girona, Espanya

El projecte d'urbanització PAU 56 - Les Cadiretes, tracta de la definició de les obres per a la pavimentació, clavegueram, il·luminació, xarxa d'aigua potable, telecomunicacions i electricitat del sector.
La proposta s'ha realitzat en conjunt amb E-SET Serveis de Enginyeria S.L.
Situació: Calonge - Sant Antoni, Girona. Espanya
Superfície: 1.064m2
Any: 2018