Jordi Marcè
cronologia

Projecte d'Urbanització Fase 1 de la UA Cabeca. Sector de Cabeca, Andorra.

El projecte de la urbanització de la UA Cabeca es desenvolupa en 2 fases a causa de la seva gran envergadura.
El present projecte correspon a la Fase 1 del mateix (140.00m2).
Les obres a realitzar són:
Moviments de terra, Pavimentació, xarxes de sanejament, aigua, electricitat, il·luminació pública, reg, telefonia, protecció de riscos i allaus, recollida de residus i altres requeriments del comú.
Situació: Andorra
Superfície construïda: 140.000m2
Any: 2017
Pressupost: 3.059.960 (E)