Jordi Marcè
cronologia

Final Fase 1 Urbanització de la UA Cabeca,. Sector de Cabeca, Andorra

Les obres s'han realitzat a la Parròquia d'Encamp, al Principat d'Anorra.
S'han realitzat les obres de la primera fase d'urbanització de la UA Cabeca.
Les obres han durant 11 mesos des de setembre de 2016 fins al juliol de 2017.
Les obres han consistit en el moviments de terres per la vialitat, la construcció del mur l'escullera vora el riu, la canalització de dos torrents i les xarxes d'instal·lacions bàsiques.
Situació: Andorra
Superfície: 140.000m2
Any: 2017
Pressupost: 3.059.960 (E)