Jordi Marcè
cronologia

Projecte d'Urbanització de la UA Cabeca, Fase 2. Sector de Cabeca, Andorra.

El projecte de la urbanització de la UA Cabeca es desenvolupa en 2 fases a causa de la seva gran envergadura.
El present projecte correspon a la Fase 2.
Les obres a realitzar són:
Moviments de terra, Pavimentació, xarxes de sanejament, aigua, electricitat, il·luminació pública, reg, telefonia, protecció de riscos i allaus, recollida de residus i altres requeriments del comú.
Situació: Andorra
Superfície de l'àmbit d'actuació: 192.251,67m2
Superficie del vials: 27.457,2 m2
Any: 2018