Jordi Marcè
cronologia

Urbanització Sector Sur S-9 Els Munts. Altafulla, Tarragona.

Els objectius básics del projecte son tancar l'anella viària bàsica del sector Est d'Altafulla, garantint al mateix temps la continuïtat rodada i de vianants, amb el T.M. de Torredembarra.
Garantir els accessos i la zona verda de protecció de la platja de Canvadell.

L'idea es mantenir la zona de protecció del jaciment arqueològic de la Vil.la Romana dels Munts, emplaçant al seu costat la superfície d'equipament corresponent al sector.

Respectar les condicions paisatgístiques del lloc amb l'estructura i ubicació dels sistemes, i l'ordenació de l'edificació. També es reservaran per a la construcció d'habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 20% del sostre.
Situació: Altafulla, Tarragona.
Client: Prom. Immobiliaria 1 linea 2005
Superfície: 3,8ha
Sostre máx.: 13.048m2
Any: 2010