Jordi Marcè
cronologia

Urbanització Sector SUR-10 Brises del Mar. Altafulla

Ampliació del barri residencial de ciutat jardí existent Brises del Mar.

Una gran zona verda enjardinada perimetral, coincidint amb els límits territorials del Municipi.
La intervenció resulta respectuosa amb el paisatge preexistent donat que la vialitat proposada respecte en gran mesura la disposició dels murs de pedra seca existents.
Any: 2.006
Situació: Altafulla (Tarragona)
Client/Promotor: Altafulla Life Resort, S.L.
Superfície: 53,00 Ha