Jordi Marcè
cronologia

Re adequació de l'edifici "Portal de la Pau" destinat a Oficines

L'objecte del present concurs és la rehabilitació integral de l'edifici del Portal de la Pau i la Urbanització dels seus espais exteriors.
La proposta és presentada en conjunt amb la UTE Copcisa-Acciona Infraestructures i com a empresa especialitzada en restauració Tonon, Venècia.
Es pretén recuperar l'aspecte original de l'edifici mitjançant l'ampliació dels espais interiors i la restauració de les façanes.
Es proposa una planificació dels Treballs on es consideren qualitats, anàlisis i estabilització de la façana, estudi de l'estructura, materials i tot el que concerneixi entorn de la rehabilitació o nova execució.
Situació: Barcelona. Espanya
Any: 2016