Jordi Marcè
cronologia

Reforma de l'Antic Escorxador de Calonge i el seu canvi d'ús com a mesquita. Girona, Espanya.

Reforma de l'Antic Escorxador de Calonge i el seu canvi d'ús com a mesquita. Girona, Espanya.

La proposta consisteix en la reforma d'una antiga nau, aprofitant el potencial arquitectònic de la mateixa per convertir-se en un nou espai polivalent d'activitats religioses, educatives i socials.
Es planteja cobrir el pati interior existent amb una gran coberta de fusta per així tenir una sala d'oració de gran capacitat.
Any: 2016
Situació: Calonge, Girona, Espanya