Jordi Marcè
cronologia

Proposta per al Pla d'Acció i Implementació de Nous Estacionaments i Instal·lacions en la Calçada d'Amador. Panamà

L'Ampliació de la nova calçada d'Amador ha finalitzat i s'acaba d'inaugurar amb gran èxit.
A causa que no es pot tocar la zona acabada de construir, però així i tot és necessari millorar la infraestructura bàsica i adaptar-la segons les previsions de desenvolupament del Master Pla juntament amb respondre a la demanda actual d'estacionaments dins del sector, es proposa construir un calaix de formigó armat per a les instal·lacions bàsiques, paral·lel a la calçada en el talús de protecció de la mateixa i damunt d'aquest 470 nous estacionaments.
La proposta incorpora la xarxa de telecomunicacions, electricitat, subministrament d'aigua potable, sanejament - aigües residuals i transport de petroli.
Situació: Ciutat de Panamà. Panamà
Any: 2017