Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Facilitats Marítimes del Terminal de Creuers "Home Port" d'Amador, Illa Perico, Panamà

Les facilitats marítimes es dissenyen per donar servei simultani a dos mega creuers de 360m. d'eslora a més de una futura ampliació amb l'addició d'un futur moll que donarà servei a dues línies d'atraqui addicionals.
Per a això es van considerar diversos factors com el buc de disseny, els nivells de l'aigua del mar, l'aixecament topogràfic i batimètric, el reconeixement del fons marí, el clima marítim, la circulació mareal, les accions ambientals i sísmiques i les condicions de dragatge i reblert.
La proposta va ser desenvolupada en conjunt amb el despatx d'enginyeria Estudio 7, DEME, Incostas i Acciona Panamà.
Situació: Ciutat de Panamà, Panamà.
Superfície àmbit: 8,3 Ha.
Any: 2017