Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Estudi d'Execució i mitjans destinats a l'Obra d'un edifici d'oficines a Barcelona, Espanya.

L'objectiu d'aquest concurs és establir un termini de construcció per a un edifici d'oficines; un equipament identificat com a "Campus Administratiu de la Generalitat"
Es dividirà en dues torres de 6 plantes units per un espai central i per un subterrani.
Es pretén desenvolupar la part tècnica de la construcció, l'estudi de accessos, l'emplaçament, la localització, el subministrament de materials i les zones aptes per a la seva implantació.
Situació: Barcelona. Espanya
Superfície àmbit: 11.582,25m2
Superfície Construída: 40.300m2
Any: 2016