Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Construcció, Obra d'Urbanització i Edificació del Projecte Célere Fórum. Barcelona, Espanya

El concurs tracta d'un estudi de Planning i sistema d'execució per a l'edifici Célere Fórum a Barcelona.
És un edifici d'habitatges, amb unes 143 unitats que es compon de 2 torres de 17 plantes unides per una zona central i 4 plantes sota rasant.
Es planteja així l'organització general de l'obra i les seves tots els treballs que això implica.
Situació: Barcelona. Espanya
Superfície àmbit: 11.583 m2
Superfície Construïda: 24.200m2
Any: 2016