Jordi Marcè
cronologia

Metodologia de treball per al diagnosi i la correcció de patologies dels edificis del carrer Didouche Mourad a Skikda, Algèria.

Aquests edificis alberguen una galeria amb arcades en la planta baixa d'uns 800 metres al llarg del carrer Mourad Didouche, l'artèria principal de la ciutat. Són edificis relacionats amb el centre històric, la majoria d'ells amb una antiguitat considerable.

En alguns casos, es troben en mal estat, havent arribat a col·lapsar-se en els últims anys.

En l'actualitat, hi ha edificis amb arcs i voltes recolzades amb puntals.

L'objectiu és generar un document que resumeix els diferents passos de la intervenció i la construcció històrica, les causes de les patologies detectades en els estudis preliminars, i una vegada fet el diagnòstic, s'estableixen els criteris d'acompliment, les prioritats i etapes de la intervenció.
Situació: Skikda, Algèria
Any: 2013