Jordi Marcè
cronologia

Projecte d'Urbanització Interior dels espais lliures de les parcel·les 3 i 4 de la UA Cabeca, en Encamp, Andorra.

El projecte tracta de la urbanització dels espais exteriors i públics de les parcel·les 3 i 4 en Cabeca, Andorra.
La proposta es compon del disseny i construcció del conjunt de 3 places, definint i detallant el seu traçat, pavimentació, mobiliari urbà, la vegetació que es caracteritza per la utilització d'espècies autòctones i la incorporació de materials típics del lloc.
Situació: Encamp, Andorra
Superfície àmbit: 6.746 m2
Any: 2016