Jordi Marcè
cronologia

Urbanització PP5, Altafulla.

El projecte d'urbanització va consistir a "cosir" la trama urbana del municipi d'Altafulla amb el seu barri marítim.

Cal tenir present que a més de la connexió viària, la urbanització del sector va resoldre la interconnexió d'algunes de les principals xarxes d'instal·lacions del municipi. A més, en aquest sentit, va caldre soterrat grans trams de xarxa aèria de baixa i mitja tensió.

Des del punt de vista de les instal·lacions i donada la barrera que formava la via del tren, es va haver de preparar, encarregar i realitzar els treballs de pas de 3 canonades de 800 mm i 1 canonada de 600 mm per sota de la via en ús, que va suposar la inca de 4 canonades d'acer d'una llargada aproximada de 25 ml cadascuna. Aquestes feines es van realitzar sense afectar en cap moment el trànsit ferroviari que connecta el litoral mediterrani espanyol amb Europa.
Any: 2003
Situació: Altafulla / Tarragona
Client: Junta de compensació, sector PP5 Altafulla
Superfície: 86.7 Ha.
Superfície construïda: 28.800 m2