Jordi Marcè
cronologia

Aparcament Soterrani Platja D'Aro, Girona

Les obres de construcció d'un aparcament sota la Plaça Europa de Platja d'Aro van tenir com a dificultat principal la presència del nivell freàtic just sota la base de la fonamentació en el moment de l'obra, però amb gran variabilitat de cota en cas de temporals de llevant.

Això va fer prendre la decisió de impermeabilitzar la base de la llosa de fonamentació, havent de prendre les mesures necessàries per a l'armat de la llosa sense malmetre la impermeabilització asfàltica.

Així mateix, es va ordenar l'execució de la llosa de cimentació en una sola fase de formigonat, treballant ininterrompudament durant 4 dies i 3 nits, per a formigonar un total de 5.000 m3 de formigó, sense deixar en cap moment de banda, ni el control de qualitat, ni la seguretat dels treballadors, ni les mesures de curat del formigó.

Així mateix, el necessari asfaltat de part de la coberta de l'aparcament, per tal de distribuir un aparcament de superfície sobre de la mateixa, va implicar la necessitat de reforços puntuals de l'estructura, de manera provisional, durant l'asfaltat.
Any: 2002
Situació: Platja d'Aro , Girona
Client: Parbla SL, SABA S.A.
Superfície: 3.0 Has.
Superfície construïda: 8.000 m2
Pressupost: 3.605.000 (E)