Jordi Marcè
cronologia
+

Reforma interior de Oficines. Tarragona

Aquesta reforma es fa amb la intenció de modernitzar la imatge del local del Partit dels Socialistes a la ciutat de Tarragona.

El local es troba situat als baixos de l'edifici d'habitatges del carrer Ramon y Cajal, 57 de Tarragona, que compta amb una paret mitgera i tres façanes.

El projecte es desenvolupa amb l'objectiu de crear espais que s'inter relacionin i mantinguin una comunicació visual entre ells, sense perdre la independència. Els tancaments estan formats majoritàriament per portes, corredisses o batents, de franges envidrades, be transparents o translúcides, que permeten el pas de la llum i atorguen una major claredat a l'interior del local.
Any: 2005
Situació: Ramon i Cajal 57. Tarragona
Client: Partit dels Socialistes de Catalunya
Superfície construïda: 316m2