Jordi Marcè
cronologia
+

Despatx a Carrer Mallorca. Barcelona.

La reorganització dels espais d'aquest despatx es centra en la utilització d'un element corb que divideix els usos en una zona més pública d'altra més privada.

La fusta és un element que juga un paper important tant en la decoració, com en la divisió i configuració dels espais interiors d'aquest projecte.
Parets, prestatgeries i portes de fusta envernissada són els elements configuratius dels espais.
Any: 1.996
Situació: c/Mallorca 99, Barcelona
Sup.construïda: 90m2