Jordi Marcè
cronologia

Concepte per a l'Exposició de la Companyia Hispà Suïssa, Girona. Espanya

El concepte es basa en un relat amb 3 línies narratives: Tecnologia / Història / Biografia
Un eix temporal amb 3 registres: la tecnologia de l'empresa, amb els seus assoliments des de la creació fins al 1946 i un esment al moment actual, la història com a context – fites temporals importants, i la biografia de Damià Mateu, fundador i promotor destacat de la marca, i la família com un fil conductor.
Un relat completat amb una presentació audiovisual i dos objectes emblemàtics exposats: un automòbil Hispà Suïssa K6 del 1934 i un motor-canó V8 (utilitzat pels avions militars en la Primera Guerra Mundial)
Any: 2020
Client: HISPANO SUIZA CARS S.L.
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 220m2