Jordi Marcè
cronologia
+

Presentació del projecte per l'Exposició de la Companyia Hispà Suïssa, Girona. Espanya

Un eix temporal amb 3 registres: la tecnologia de l'empresa, amb els seus assoliments des de la creació fins al 1946 i un esment al moment actual, la història com a context – fites temporals importants, i la biografia de Damià Mateu, fundador i promotor destacat de la marca, i la família com un fil conductor.
Un relat completat amb una presentació audiovisual i objectes emblemàtics exposats.
Any: 2021
Client: Hispano Suiza Cars S.L.
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 220m2