Jordi Marcè
cronologia
+

IM-motion E-motion. Concurs per l'Adaptació del Conjunt de l'Espai de la Nau Central de l'Església de la Pietat. Vic

La proposta d'adaptació del conjunt de la nau té com a objectiu aprofitar el seu potencial com conjunt arquitectònic i convertir-se en un espai polivalent - contenidor d'activitats artístiques i educatives i d'actes socials.
La nau arribarà a ser el cor d'un futur centre cultural per a la ciutat de Vic, que valoritzarà la seva vocació singular.

L'espai serà obert a la ciutat: es planteja un nou accés a la part lateral de la nau, que millorarà l'accessibilitat i la connexió interior - exterior i permetrà organitzar recorreguts diferents o separar l'accés segons les categories d'usuaris.

Paral·lelament, s'hi preveu introduir una estructura lleugera penjant, amb element fixes i mòbils, que servirà per instal·lar i dipositar, de manera ocasional o permanent, mobiliari, panells d'exposició, lluminàries, pantalles, projectors, difusors, obres d'art, telons i qualsevol altre element necessari per una instal·lació multimèdia i/o efímera.
Any: 2008
Situació: Vic
Client: Ajuntament de Vic.