Jordi Marcè
cronologia
+

Clinica Veterinaria CLOT. Barcelona.

El projecte es desenvolupa als baixos de l'edifici d'habitatges del carrer Valencia 637 de la ciutat de Barcelona.

La reforma es desenvolupa en dues plantes; baixa i altell. Se intenta crear espais que s'interrelacionen i mantinguin una comunicació visual entre ells i també amb el exterior. Per això se utilitzen tancaments transparents o translúcides de franges envidrades formats majoritàriament per portes, corredisses o batent, que permeten el pas de la llum i atorguen una major claredat al interior del local.
Any: 2.007
Situació: C/ Valencia 637- Barcelona
Superfície: 97 m
Promotor: Ma. del Mar Cabestany