Jordi Marcè
cronologia

Clinica Veterinaria CLOT. Barcelona.

El projecte es desenvolupa als baixos de l'edifici d'habitatges del carrer Valencia 637 de la ciutat de Barcelona.

La reforma es desenvolupa en dues plantes; baixa i altell. Se intenta crear espais que s'interrelacionen i mantinguin una comunicació visual entre ells i també amb el exterior. Per això se utilitzen tancaments transparents o translúcides de franges envidrades formats majoritàriament per portes, corredisses o batent, que permeten el pas de la llum i atorguen una major claredat al interior del local.
Any: 2.007
Situació: C/ Valencia 637- Barcelona
Superfície: 97 m
Promotor: Ma. del Mar Cabestany