Jordi Marcè
cronologia

Àrea d'Accés Hotel Sallés Marina Badalona. Barcelona, Espanya

La proposta tracta del disseny de l'interiorisme per a l'espai d'accés del nou Hotel Sallés Marina Badalona.
El projecte considera la creació d'una rampa per a permetre l'accessibilitat i una zona d'espera i estar.
Per als materials es trien colors neutres i textures suaus per a sòls i parets privilegiant l'ús de la fusta i la incorporació de la vegetació com a element decoratiu.
Any: 2020
Client: EROLES S.A.
Situació: Barcelona, Espanya