Jordi Marcè
cronologia

Reforma i Ampliació Habitatge Unifamiliar. Calonge - Sant Antoni, Girona. Espanya

El concepte global de la reforma i ampliació és mantenir i ressaltar el caràcter clàssic i la
simetria de la construcció existent, eliminant els afegits que desvirtuen la façana que dóna al
mar i proposant per l'ampliació uns volums simètrics, que emfatitzen els eixos de simetria i
enfoquen les vistes.
A nivell de la distribució interior, s'ha buscat simplificar la planta, eliminar les particions que la
fragmentaven en nombrosos espais de petites dimensions.
Dels elements arquitectònics que es mantenen en la reforma destaquem: els finestrals rectangulars de grans dimensions, l'arcada de doble alçada que dignifica la façana que dóna al mar, les teules i pendents de coberta i la torreta - mirador.
Situació: Calonge - Sant Antoni, Girona. Espanya.
Superfície Construïda: 1.163,46m2
Any: 2018