Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ d'un Conjunt Residencial de 9 Habitatges a Llinars del Vallés. Espanya

L’objecte de la proposta de concepte i l’estudi previ és el disseny d’un conjunt de 9 habitatges unifamiliars adossats/aparellats en una parcel·la de 2.491m2 ubicada en una zona residencial de Llinars del Vallès.
Com a primer pas, s’analitza el terreny (topografia, orientació, veïns, accessos), el seu entorn construït (paisatge i caràcter de la zona) i les limitacions de la normativa urbanística. També s’analitza el projecte anterior presentat pel client, mirant d'identificar les possibles millores.
El concepte global és doncs tractar els habitatges com un conjunt, buscant aquells elements comuns que singularitzin la promoció, que podrien ser la volumetria, les piscines, el tractament dels jardins o uns aparcaments i trasters soterranis amb accés comunitari.
La proposta de concepte inclou diferents opcions de volumetria, distribució de conjunt, piscines i jardins i tipologia arquitectònica (programa i distribució interior).
Any: 2021
Client: Inmobiliaria Camo – Grup Peralada
Situació: Llinars del Vallès. Espanya
Superfície del Terreny: 2.491m²
Superfície Construïda: 1.971,86m2