Jordi Marcè
cronologia

8 habitatges unifamiliars a Can Munt. Teià, Barcelona.

El projecte es desenvolupa a una zona de la finca matriu de Can Munt, la qual compta amb una totalitat de 6.23hectàreas i esta situat al nord del municipi assentant-se al mig de la riera i la colina, continuant la típica lògica d'un cultiu múltiple.

El terreny presenta zones amb important pendent, ja que es troba dins d'una de les vessants que formen el vall on es localitza Teià.

La peça de terreny on es projecten els 8 habitatges unifamiliars està a la part més baixa de la finca original, al costat sud-est de la mateixa, adjacent a la via principal d'accés (Riera de Teià) i compta amb superfície aproximada de 9890m2.

Els habitatges s'integren, com unitats independents, al conjunt arquitectònic i paisatgístic que formen l'edifici principal catalogat de la finca de Can Munt, així com el rest del complex hoteler de nova creació.
Any: 2008
Situació: Teià, Barcelona
Superficie construïda: 250m2 c/u
Superficie de terreny: 9890m2