Jordi Marcè
cronologia

3 Habitatges unifamiliars aïllats. La Floresta. Sant Cugat del Vallès. Barcelona.

El projecte es desenvolupa en 3 edificis d'habitatges unifamiliars, cadascú amb el seu aparcament.

El posicionament dels edificis dins de la parcel·la i el tractament dels espais exteriors (jardins i terrasses amb piscines) asseguren la integració correcta de les noves construccions en l'entorn i la protecció de la vegetació existent.

Els elements de l'emplaçament que més condicionen la geometria del projecte son: el fort pendent (la orientació de les 3 parcel·les amb vistes cap al ponent) i la presència d'arbres singulars.

Per assegurar una millor integració de les noves construccions en l'entorn, s'ha intentat conservar els arbres significatius i fer ús de les terrasses ja existents al lloc. El resultat és una composició volumètrica de caixes obertes cap a les vistes.
Any: 2007
Situació: Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Superfície construïda: 1.039m2
Pressupost: 760.924(E)
Altres: 3 habitatges