Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ d'un Conjunt Residencial de 29 Habitatges a Vélez-Málaga, Màlaga. Espanya

Les dues parcel·les objecte del projecte estan situades a Vélez-Málaga, prop de la zona de platja en una zona residencial - turística amb grans atractius pròxims, com el camp de golf o el port esportiu de la *Caleta.
Com a primer pas, es van analitzar els dos solars: topografia, orientació, accessos, veïns i les limitacions de la normativa urbanística, diferents en cada parcel·la, la qual cosa ens va portar a proposar diferents tipologies residencials.
En la parcel·la més pròxima a la mar, la tipologia idònia és la de cases apariades, amb un front de parcel·la (segons la normativa) de *10m.
En canvi en la parcel·la més gran, en tenir més de 3.*000m2, proposem una tipologia de cases adossades, més semblant als conjunts residencials de l'entorn.
El concepte arquitectònic global cerca una imatge moderna i agradable a nivell de conjunt, amb espais d'ús privat que aprofitin les vistes, amb un programa funcional adaptat a les necessitats d'un habitatge vacacional i jardins amb un cuidat tractament paisatgístic. Els colors, les textures i els materials d'alta qualitat transmetran el caràcter singular i exclusiu de la promoció.
Any: 2021
Client: InmoCaixa
Situació: Vélez Màlaga, Màlaga. Espanya
Superfície del Terreny: 7.155 m²
Superfície Construïda: 4.737,34m2