Jordi Marcè
cronologia

Reforma i ampliació de 2 habitatges unifamiliars adosats. La Riera de Gaià, Tarragona.

El projecte consisteix en la reforma i ampliació de dues vivendes unifamiliars adosades, les quals es troben situades a 2 parcel.les amb façana als carrers cadascuna.

La vivenda que tindrá façana al carrer Castell de Ferran es desenvolupa seguint un programa funcional en planta semisoterrada, amb el garatge, amb accés directe per a vehicles i vianants; una planta baixa, amb la cuina, un bany de servei i la sala d'estar menjador, així com un rebedor - distribuidor; i planta pis, amb 4 habitacions a més de dos banys.

La vivenda que tindrá façana al carrer Castell de Tamarit es desenvolupa seguint un programa funcional en planta semisoterrada, amb una sala polivalent, una planta baixa, amb la cuina, un bany de servei i la sala d'estar menjador, així com un rebedor - distribuidor; i planta pis, amb 3 habitacions a més de dos banys, i un estudi-distribuidor.
Any: 2002
Localizació: La Riera de Gaia, Tarragona.
Pressupost: 290.000,00 (E)
Àrea construïuda: 310m2
Habitatges: 2 hab.