Jordi Marcè
cronologia

Habitatge unifamiliar aïllat Vallvidrera, Barcelona.

El projecte desenvolupa una vivenda unifamiliar aïllada sobre un terreny amb extrema pendent ubicat entre la carretera Església i el Carrer Alberes a Vallvidrera, Barcelona

Es plantegen dos accessos de vehicles des d'ambdós vials i un accés per a vianants de del carrer Alberes. Els volums s'articulen per mitjà de diverses plataformes esgraonades que converteixen el desnivell. Els espais s'agrupen fins l'extrem nord del terreny obrint les vistes fins el sud aprofitant el màxim d'incidència del sol durant l'hivern, però protegint per mitjà d'un sistema de persianes el sol directe de ponent i creant un corrent d'aire del nord (més humit i fred) durant els mesos càlids.

La zona de dia junt amb la piscina queda ubicada en la cota 99,82m, gairebé a nivell amb el carrer Alberes, cap dalt es troba la suite en cota 102,52m i fins a baix sobre la cota 96,02m s'ubica la zona de nit amb les habitacions i accés al jardí i terrassa. Sota rasant es col·loca un espai per la sala de jocs, bodega general, habitació de màquines i l'aparcament amb sortida a la carretera Església sobre la cota 87,08m.
Situació: Vallvidrera. Barcelona
Superfície parcel.la: 475 m
Superfície construïda: 220 m (sobre rasant) 510 m totals
Pressupost: 1, 110,109(E)
Any: 2.007