Jordi Marcè
cronologia

Habitatge unifamiliar a Tortosa.

El projecte va presentar un programa complex el qual responia a la voluntat de la propietat de reestructurar una distribució existent mal orientada respecta a la llum y a les vistes.

S'opta per respectar el perímetre estructural del mur portant, planta baixa i sobre elevar una estructura de fusta laminada encolada que surt de dues grans jàsseres centrals les quals suporten una coberta a quatre aigües amb una vessant amb desenvolupament superior que permet l'entrada de llum i constitueix un mitjà natural de control ambiental.

Conceptualment, apareixen trets d'arquitectura oriental, especialment a la solució de la coberta, realitzada totalment en sec.
Any: 1995
Situació: Tortosa.
Constructor: Jaume Roca Doménech
Pressupost: 35.000,00(E)
Sup. Const: 118m2