Jordi Marcè
cronologia

Habitatge unifamiliar aïllat. Parc Sant Berguer, Teià, Barcelona.

La vivenda es desenvolupa en un terreny de extraordinària pendent però amb vistes sobre el mar i sobre la població. La normativa dictava 5m de distància als llindars, la qual cosa impedia salvar el desnivell des de l'accés pel carrer inferior, per tant es projecta resoldre-ho col·locant la piscina a nivell de façana i creant un recorregut paisatgístic a través del jardí fins la planta noble de la vivenda.

Es projecta un altre accés vertical que permet accedir a través d'una escala lleugera i un ascensor des de l'aparcament a nivell de carrer a totes les plantes. Aquest accés es dissenya com una peça de vidre que articula les dues geometries de l'edifici: un paral·lelepípede que conté els espais nobles i una geometria corba amb la resta dels espais de servei.

Es planteja amés un ordre compositiu horitzontal basat en el joc de materials, textures i colors, així com una composició dels tancaments i murs de contenció. Interiorment, es dissenya una gran sala d'estar - menjador en dos nivells sobre la piscina. El paisatge i llum es connecta amb l'eix compositiu de tot el projecte: l'escala interior que travessa tota la vivenda, des del carrer fins el jardí, articulant al seu pas la resta dels espais interiors.
Situació: Urb.Parc Sant Berguer. Teià, Barcelona.
Superfície construïda: 408m2
Pressupost: 232.160E
Any: 1.996