Jordi Marcè
cronologia

Habitatge unifamiliar aïllat a Teià, Barcelona.

El projecte ha provat d'entendre la privilegiada posició de la parcel·la, constituint-se en un punt d'inflexió entre el continu edificatori i la zona verda que l'envolta. Així reprèn la posició front al mar des d'un allunyament respectuós amb criteris pròpiament de proporció i composició arquitectònica.

La vivenda respon al tipus clàssic de vivenda en pendent, desenvolupada en dues plantes soterrani, i dues de nobles, fent especial atenció a la seqüència lògica d'espais, a les correctes circulacions i usos, i als aspectes d'il·luminació i vistes.
Any: 1998
Situació: Urbanització "La Vinya", Teià.
Sup. Const: 486.43m2
Sup. Àmbit: 1.056,00m2
Pressupost: 232.160(E)