Jordi Marcè
cronologia

Habitatge Unifamiliar. Lliçà d'Amunt, Barcelona.

El projecte es desenvolupa sobre tres volums escalonats els quals s'adapten topogràficament a la pendent del terreny, al mateix temps que la geometria a la planta els escalona lateralment segons la diagonal de la parcel·la.

Aquesta composició inicial es trenca amb un voladís sobre l'accés principal marcant l'eix amb l'escala, formant una caixa de vidre entre la composició vertical d'elements de fusta, els plans d'obra de maó i el joc de cobertes.

Els diferents sistemes d'obertura i elements de tancament de fusta, afinen més la sensació d'un ritme i sintonia a la volumetria del projecte.

Al projectar el jardí, es va articular un recorregut des de l'accés principal de la cantonada del terreny, de forma que apareixen diferents punts de vista, fins arribar a entendre aquesta voluntat de contrapunt , ritme i harmonia, un concepte dinàmic de l'arquitectura.
Any: 1992
Situació: Urb. Pineda Feu Parcela 184. Lliça d'Amunt.
Pressupost: 118.320,00(E)
Sup. const: 278m2
Client: Federico Gisbert Rius.