Jordi Marcè
cronologia

Habitatge Unifamiliar. Lleida

L'habitatge es una resposta dissenyada amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i eco-disseny, als requeriments d'una família que pretén combinar els usos domèstics amb l'activitat agrícola i/o de petit comerç, típica de la comarca. Es proposa situar en planta baixa l'aparcament, l'accés a l'habitatge, locals per a maquinària i magatzems. L'habitatge, de 250m2, es situa en la planta superior, i s'accedeix per un nucli d'escala amb ascensor.

La façana pretén construir un jardí vertical urbà que refrigeri i purifiqui l'aire i atorgui criteris sostenibles a l'habitatge com també qualitat ambiental.
El sistema es basa en el control de la circulació de l'aire. Paral·lela a la façana principal es construeix un nou mur permeable i amb vegetació que permet generar una envoltant tèrmica que es dilata 1 metre creant una "doble façana", espessor que es transforma en una "pre-cambra d'aire" o gran mur ventilat que controla la temperatura interior i que garanteix la màxima eficiència energètica mitjançant aquest sistema de control que esmorteeix i evita les pèrdues i ponts tèrmics cap a l'exterior.
Lleida
2013