Jordi Marcè
cronologia

Habitatge unifamiliar a Fornells de La Selva, Girona.

El projecte es troba a un terreny constituït per un bosc de roures, pins i alzines. Presenta una geometria complexa formada per tres volums a planta baixa articulats per un espai central i un quart volum en planta pis el qual uneix tot el projecte, al voltant d'una gran vidriera a la façana sud, protegida pel bosc de roures. L'objectiu va ser complir una petita superfície del programa i aconseguir un aspecte major de l'habitatge.

Compositivament s'emmarca la figura de l'habitatge per una gran làmina de coberta que perfila i remata la composició vertical dels tancaments exteriors de fusta mòbil. S'opta per emfatitzar el pes de la planta baixa amb el ús de l'obra vista, davant la lleugeresa que presenta la planta superior simplement arrebossada i pintada.

S'intenta respectar al màxim els arbres existents per jugar només amb la variació dels paviments.
Any: 1998
Situació: Urb. La Tribuna. Fornells de la Selva.
Constructor: Joaquim Esteve.
Pressupost: 104.560,00(E)
Sup. Const: 297m2