Jordi Marcè
cronologia

Habitatge unifamiliar en testera a Corçà. Girona.

El projecte planteja una composició volumètrica de geometria equilibrada entre el buit i el ple, articulant la llum i les ombres generades per aconseguir un joc de paral·lelepípedes dotats de grans obertures, les quals confereixen un grau de lluminositat interior molt elevat. Es presenten tancaments correders exteriors, que al mateix temps que caracteritzen la imatge exterior de la casa, serveixen per controlar l'entrada de llum.

La vivenda es troba en l'extrem d'una illa formada per cinc habitatges unifamiliars aïllats, de composició tradicional, dels quals s'aïlla gràcies al mur de formigó que ocupa la totalitat de l'altura de l'habitatge, i serveix al mateix temps de suport estructural per a la vivenda.

El projecte es desenvolupa seguint un programa funcional en planta soterrani, amb el garatge com a ús principal. La planta baixa formada per cuina i bany, la sala d'estar i menjador i una habitació. En planta primera es troben tres habitacions a més del bany principal.
Situació: Corçà. Girona
Superfície parcel.la: 224,20 m
Any: 2.003