Jordi Marcè
cronologia

Refoma i ampliació habitatge unifamiliar. Altafulla, Tarragona.

El projecte consisteix en la reforma i ampliació d'un habitatge unifamilar existent. L'habitatge es troba a la illa 1A del sector P.P.5 l'Hort de Pau, a Altafulla. Té façana al camí del Prat, i al carrer l'Hort d'en Pau. La parcel·la té una forma de paral·lelepípede irregular, i una superfície de 2.787,95m2.

L'habitatge unifamiliar existent te planta baixa més dos i un petit altell. La planta baixa està formada per una sala, un estar, un menjador, una cuina, un safareig, i un bany. A la planta primera hi trobem 5 habitacions i dos banys. A la planta segona un estudi una habitació amb els seu bany.

La ampliació, que respecta totalment l'edifici existent, es construeix a la façana oest d'aquest. Aquesta ampliació consta d'un edifici de planta baixa i planta pis. A la planta baixa s'obrirà un accés directe des del camí de l'Hort d'en Pau a la zona de l'ampliació de l'habitatge, aquesta planta consta d'un vestíbul d'accés, d'un despatx, una habitació i dos banys. La planta primera tindrà una habitació i un bany.
Situació: Altafulla, Tarragona.
Superfície construïda ampliació: 118m2
Pressupost: 100.000E
Any: 2.006