Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ i Segona Opció "amb accents verticals" de Proposta Immobiliària per al sector de la Península del Pla Maestro d'Amador. Ciutat de Panamà.

La Proposta forma part del Master Pla per al sector d'Amador a la Ciutat de Panamà i tracta de l'estudi de dues opcions volumètriques d'edificis d'habitatges plurifamiliares dins de l'àrea denominada "La Península".
Com a segona opció denominada "amb accents verticals" es proposa una volumetria escalonada amb altures entre els 20 i 35 m. i torres de 90m. millorant així l'aprofitament sense excedir-se en una ocupació excessiva del sòl.
Situación: Amador, Ciudad de Panamá, Panamá.
Superficie: 33,5Ha.
Año: 2017