Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ i Primera Opció "Restrictiva" de Proposta Immobiliària per al sector de la Península del Pla Maestro d'Amador. Ciutat de Panamà.

La Proposta forma part del Master Pla per al sector d'Amador a la Ciutat de Panamà i tracta de l'estudi de dues opcions volumètriques d'edificis d'habitatges plurifamiliares dins de l'àrea denominada "La Península".
Com a primera opció, denominada "Restrictiva" es proposen uns volums en forma de "U", escalonats amb altures entre 20 a 35 m. amb l'objectiu de no sobrepassar l'altura determinada per l'edifici veí del Nou Centre de Convencions.
Situació: Amador, Ciutat de Panamà, Panamà.
Superfície: 33,5Ha.
Any: 2017